Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

DOI: 10.5604/0860889X.1178571

Zdzisław Kopacz, Cezary Specht, Stanisław Oszczak
Polish DGPS system — architecture and installation: 1995


Abstract

The idea of setting up the Polish DGPS system was originated by the Polish maritime administration in 1993 in the Polish Hydrographic Bureau in Gdynia. In December 1994 technical equipment and software for local monitoring by two reference stations was ordered, i.e. a central station together with communication software together with measuring and navigation receivers. In 1995 the equipment manufactured by the firm, Maggnavox arrived in Gdynia where it was installed, and commenced operating in conjunction with two radio beacons, one located in Rozewie and the second in Dziwnów. This is the third article in the series dedicated to the implementation of the DGPS system in the maritime regions of the Republic of Poland, and it presents the organizational, legal and technical aspects relating to the installation of the equipment. It contains, among other things, the hitherto unpublished results of the investigations concerned with geodesy-based determination of coordinates for the Rozewie and Dziwnów DGPS reference antennas in the ETRF ’89 coordinate system. It also discusses the influence of changes in the law in place at that time regarding the functioning and organization of the Polish DGPS system.

Key words:
Polish DGPS system, navigation, architecture, installation.


Polski system DGPS — architektura i instalacja: 1995

Streszczenie
Idea ustanowienia polskiego systemu DGPS zainicjowana została przez morską administrację w 1993 roku, w ówczesnym Biurze Hydrograficznym RP w Gdyni. W grudniu 1994 roku zamówiono wyposażenie techniczne i oprogramowanie dwóch stacji referencyjnych z lokalnym monitorowaniem, stację centralną z oprogramowaniem komunikacyjnym oraz odbiorniki pomiarowe i nawigacyjne. W 1995 roku sprzęt firmy Magnavox dotarł do Gdyni, po czym został zainstalowany i uruchomiony w obiektach dwóch radiolatarń: Rozewia i Dziwnowa. Artykuł, trzeci z serii dotyczącej wdrożenia na akwenach morskich RP systemu DGPS, prezentuje aspekty organizacyjne, prawne i techniczne instalacji aparatury. Przedstawiono w nim również niepublikowane dotychczas wyniki prac związane z zagadnieniem geodezyjnego wyznaczenia współrzędnych anten stacji referencyjnych DGPS Rozewie i Dziwnów w układzie ETRF ’89. Dyskusji poddano wpływ ówczesnych zmian prawnych na funkcjonowanie i organizację polskiego systemu DGPS.

Słowa kluczowe:
polski system DGPS, nawigacja, architektura, instalacja.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl