Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

KLUB FANTASTYKI AMW „HYDRUS”
Ogromna popularność fantastyki spowodowała, że stała się ona znaczącym elementem w dorobku kulturalnym Polski oraz zwiększyło się zainteresowanie nią coraz większej liczby młodzieży polskiej. Wychodząc naprzeciw temu powszechnemu zainteresowaniu fantastyką w roku 1985 w - wtedy jeszcze Wyższej Szkole Marynarki Wojennej – powstał Klub Fantastyki „HYDRUS” ., który prowadzi nieprzerwaną działalność po dziś dzień. Jest kontynuatorem najlepszych tradycji ruchu Science - Fiction gdyż powstał jako jeden z trzech pierwszych klubów fantastyki na terenie województwa pomorskiego. Gromadzi w swych szeregach twórców, miłośników i sympatyków szeroko pojętej fantastyki. Posiada charakter międzyśrodowiskowy i międzypokoleniowy. Główny nacisk jest jednak położony na pracę z młodzieżą studencką.

Celami Klubu są:
1) integracja i nadanie ram organizacyjnych działalności miłośników fantastyki;
2) propagowanie wśród społeczności akademickiej, a głównie młodzieży, wszelkich form
twórczości i działalności o akcentach fantastyki;
3) tworzenie warunków do twórczości amatorskiej i rozwijania zainteresowań w zakresie
szeroko pojętej fantastyki;
4) tworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz twórcami fantastyki;
5) organizowanie otwartego forum dyskusyjnego dla literatury, filmu i interesujących hipotez
naukowych oraz innych form działania (gry planszowe, strategiczne, fabularne - RPG,
larpy-, karciane).
6) angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

KF „ HYDRUS” jest ściśle związany z Gdańskim Klubem Fantastyki, którego był w roku 1986 współzałożycielem. Gdański Klub Fantastyki jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, integrującym działalność klubów fantastyki w naszym województwie, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. GKF jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.

KF „HYDRUS” realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie dla członków zebrań, dyskusji, odczytów oraz spotkań z pisarzami, tłumaczami, krytykami i wydawcami fantastyki;
2) organizowanie lokalnych i ogólnokrajowych imprez kulturalnych;
4) prowadzenie działalności zmierzającej do odkrywania młodych talentów poprzez udział swoich członków w konkursach, warsztatach twórczych, plenerach i umożliwienie debiutu;

Swoje cele realizujemy w oparciu o działalność własną klubu, indywidualną pracę członków KF „ HYDRUS” oraz we współdziałaniu z Gdańskim Klubem Fantastyki.
Obecnie od 10 stycznia 2011 roku w KF „HYDRUS” zmieniły się władze i aktualnie prezesem klubu jest pchor. Dawid GODLEWSKI a w- ce prezesem pchor. Piotr BRUSKI – obydwaj z 1 kompanii szkolnej podchorążych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fantastyki oraz te osoby, które zainteresowała ta dziedzina i pragnęli by poznać ją bliżej do zostania członkiem naszego klubu uczelnianego.

Kontakt :
1. Prezes KF „HYDRUS” - pchor Dawid Godlewski – tel. 608-531-964;
2. kmdr ppor. Mieczysław Sierociński – tel. (6)26-26-23, pok. 209/10;
2. Kierownik Klubu AMW – tel. (6) 26-26-89, pok. 206/10.

drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl