Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

2017-05-19 12:00:16
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia najbardziej tajemniczej uczelni w regionie. Na co dzień zamknięta i niedostępna dla wszystkich Akademia Marynarki Wojennej w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki 25 maja 2017 roku w godzinach 10:00–14:00 zaprezentuje swoje osiągnięcia naukowe oraz ich zastosowanie w życiu codziennym.
Ponad dwadzieścia różnych tematów dla dzieci, młodzieży i dorosłych czeka na uczestników. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy szczególnie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Program:
1. Symulator mostka okrętowego statku
Prezentacja możliwości współczesnego symulatora nawigacyjno-manewrowego
z możliwością samodzielnego manewrowania wirtualnym modelem jednostki pływającej.

2. Certyfikowany pomiar wzrostu z dokładnością do 1 mm
Wykorzystanie tachimetru do pomiaru wzrostu. Na pamiątkę można uzyskać certyfikat z wynikiem pomiaru.

3. Możliwości manewrowe modeli jednostek pływających
Prezentacja zdolności manewrowych modeli pływających z możliwością samodzielnego manewrowania rzeczywistym modelem jednostki pływającej.

4. Dźwięki w wodzie
Zadanie będzie się składało z dwóch stanowisk. Pierwsze to interaktywna prezentacja multimedialna, w której przedstawiane będą informacje o powstawaniu i źródłach generacji sygnałów hydroakustycznych, ich propagacji w środowisku wodnym, wykorzystaniu w technice oraz przez zwierzęta morskie, a także informacje na temat wpływu tych sygnałów na organizmy żywe. Drugie stanowisko, o charakterze eksperymentu, będzie prezentowało zagadnienia związane z techniką sonarową.
W zbiorniku z wodą zostanie umieszczony sonar. Po wprowadzeniu do zbiornika przedmiotu będzie można obserwować jego ruch oraz kształt na ekranie monitora,
a także zapoznać się z telemetrią podwodną.

5. Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65+
Przedłużający się okres aktywności zawodowej spowodowany zmianami ustawowymi wzbudza liczne kontrowersje zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Dłuższy okres zatrudnienia stanowi wyzwanie dla organizacji, ale może być również rozpatrywany w kategoriach szans.
Wykład odbędzie się w godzinach 10:00–11:00 oraz 11:30–12:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.

6. Edukacja a globalizacja. Co trzeba umieć, aby przeżyć i dbać o swoje szczęście?
Nasilające się procesy globalizacji wymuszają zmiany we wszystkich sferach życia, powodują niepewność i wzrost ryzyka. W społeczeństwach przemysłowych człowiek doskonale wiedział, co czeka go w bliskiej i bardziej odległej przyszłości, mógł zaplanować praktycznie całe swoje życie. Obecnie staje się to coraz mniej możliwe. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co czeka nas w perspektywie 5, 10 czy 15 lat. Edukacja, zwłaszcza ta trwająca przez całe życie, zwiększa nasze szanse na lepsze przygotowanie się do tego, co czeka nas na ewoluującym rynku pracy. Pozwala przystosować się do zmieniających się warunków życia.
Wykład odbędzie się w godzinach 10:00–11:00 oraz 11:30–12:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.


7. I nawet góry lodowe nam niestraszne… Komunikacja wielokulturowa
Komunikowanie jest jedną z najistotniejszych umiejętności w naszym życiu, zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym. W globalizującym się świecie większość procesów komunikacyjnych zachodzi w środowiskach wielokulturowych (wielonarodowych i wieloetnicznych). Powoduje to różnego rodzaju problemy, często uniemożliwia w praktyce porozumienie. Sukces komunikacyjny zależy zatem od tego, czy jesteśmy
w stanie zrozumieć przedstawicieli innych kultur. Dzięki warsztatom uczestnicy poznają uwarunkowania kształtujące inne kultury, zrozumieją specyfikę komunikacji międzykulturowej, rozwiną swoje umiejętności interpersonalne.
Wykład odbędzie się w godzinach 10:00–11:30 oraz 12:00–13:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.


8. Czy współczesnemu człowiekowi potrzebne są kompetencje międzykulturowe?
We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają kompetencje międzykulturowe. Zwiększają naszą świadomość własnych uwarunkowań kulturowych, dostarczają wiedzy na temat funkcjonujących stereotypów i zmniejszają zagrożenia na pojawienie się uprzedzeń. Zwiększają również umiejętności komunikacyjne w środowiskach wielokulturowych, a z takimi mamy coraz częściej do czynienia. Pozwalają na większą elastyczność zachowań, ich dostosowanie do kontekstu kulturowego, wpływają na zdolność radzenia sobie w sytuacjach niejednoznacznych.
Wykład odbędzie się w godzinach 10:00–11:00 oraz 11:30–12:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.


9. Globalizując Polskę — akulturacja czy dyfuzja kulturowa?
Procesy globalizacji wpływają niemal na wszystkie sfery życia we współczesnych społeczeństwach. Teoretycy często podkreślają kryzys państw narodowych, które nie są w stanie zadbać o trzy podstawowe dla ich istnienia kwestie: gospodarkę, obronność i kulturę. Żadne państwo nie jest samowystarczalne pod względem gospodarczym, coraz większą rolę odgrywają korporacje transnarodowe. Podobnie jest z obroną własnych granic — obecnie jest ona możliwa tylko dzięki sojuszom międzynarodowym i funkcjonowaniu w ponadnarodowych instytucjach. W zglobalizowanym świecie dochodzi do coraz częstszych kontaktów międzykulturowych. Z jednej strony ludzie żyją, jak pisze Gordon Matthews, we wnętrzu globalnego supermarketu kultur, uznając za oczywistą możliwość kształtowania swojej tożsamości kulturowej w oparciu o takie elementy, które im najbardziej odpowiadają. Z drugiej to, z czego wybierają, tak naprawdę nie wiąże się z żadnym wyborem, ponieważ zjawiska globalizacji powodują, iż te wybory są często pozorne. Mamy do czynienia z tymi samymi wzorami kulturowymi pojawiającymi się w najodleglejszych zakątkach świata. Oglądamy te same filmy, słuchamy tej samej muzyki, czytamy te same książki. Warsztaty przybliżą zagadnienia globalizacji, kultury, różnorodności kulturowej, akulturacji i dyfuzji kulturowej.
Wykład odbędzie się w godzinach 10:00–11:00 oraz 11:30–12:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.


10. Symulator siłowni okrętów wojennych
Podczas wizyty w symulatorze goście Akademii Marynarki Wojennej będą mogli pod kontrolą nauczycieli akademickich uruchomić siłownię okrętu klasy korweta, a w laboratorium eksploatacji siłowni okrętowych rzeczywisty okrętowy tłokowy silnik spalinowy i turbinowy silnik spalinowy.

11. Symulator spawalnictwa
Podczas wizyty w symulatorze goście Akademii Marynarki Wojennej będą mogli pod kontrolą nauczycieli akademickich wykonać spawanie różnych elementów konstrukcyjnych i uzyskać ocenę swoich umiejętności w tym zakresie.

12. Ekologiczna energia elektryczna
Uczestnicy pokazu będą mogli zapoznać się z wytwarzaniem energii elektrycznej za pomocą kolektorów słonecznych. Metr kwadratowy takiego kolektora jest w stanie rocznie wyprodukować nawet sto kilowatogodzin energii. Produkcja tego typu energii znacząco mniej wpływa na środowisko naturalne niż konwencjonalna technologia produkcji energii. Zainteresowani będą mogli na bieżąco śledzić parametry pracy instalacji fotowoltaicznej.

13. Roboty w otoczeniu człowieka
Wykład z pokazem działania robotów. Uczestnikom zaprezentowane zostaną roboty, które wkraczają w bezpośrednie otoczenie człowieka, spełniając wiele różnych funkcji. Goście będą mogli sami nimi sterować i sprawdzić, jak się słuchają.

14. Bezpieczna Szkoła
Temat zrealizowany zostanie w czterech panelach.
W pierwszym panelu, teoretycznym, w formie prezentacji multimedialnej przedstawione będą największe zagrożenia występujące w środowisku szkolnym, tj. przemoc, narkomania, alkoholizm i nikotynizm. Zaprezentowany zostanie również moduł dotyczący zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach oświatowych. Prezentacja realizowana będzie przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku oraz pracowników Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.
W drugim panelu, praktycznym, zaprezentowane będzie bezpieczne zachowanie na drodze do szkoły (przechodzenie przez jezdnię, sygnalizacja świetlna, odblaski). Zajęcia praktyczne realizowane będą przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku.
W trzecim panelu, praktycznym, zademonstrowane zostanie wykorzystanie psa służbowego do nawęszania narkotyków. Pokaz realizowany będzie przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.
W czwartym panelu, praktycznym, przedstawione będą zasady bezpiecznego zachowania w szkole w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Zajęcia poprowadzą funkcjonariusze SPAP (Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji) KWP w Gdańsku.

15. Pokaz wojskowych racji żywnościowych
PHU „Arpol” Sp. z o.o. jest wieloletnim producentem i dostawcą racji żywnościowych oraz wojskowych konserw specjalnych. Odbiorcami są wojsko, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego różnych szczebli, szeroko pojęta turystyka (żeglarze, myśliwi, nurkowie, wędkarze). Zaletą tych produktów jest łatwość przechowywania i przygotowania w każdych warunkach oraz oszczędność czasu. Są poręczne, smaczne, dają uczucie sytości i same się podgrzewają. Uczestnicy w trakcie pokazu będą mogli przekonać się o ich walorach.

16. Nawigacja a współcześni piraci morscy
Czy w XXI wieku istnieje zjawisko piractwa na morzu? Jakie są akweny morskie zagrożone atakami pirackimi? Jak prowadzona jest nawigacja na akwenie występowania ataków piratów morskich? To tylko kilka pytań, na jakie udzielona zostanie odpowiedź w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej.
Wykład odbędzie się w Auli Zygmunta Augusta, budynek nr 7, w godzinach 10:00 – 10:45

17. Nawigacja w Arktyce
Obserwowany proces globalnego ocieplenia wpływa na środowisko naturalne, a także na działalność człowieka. Przez wiele lat Arktyka pozostawała w cieniu aktywności gospodarczej z powodu panujących ciężkich warunków klimatycznych. W ubiegłym wieku ruch statków na akwenie Morza Arktycznego był minimalny, ograniczony głównie do działalności jednostek badawczych, turystycznych i zaopatrzeniowych. Obecnie w wyniku zmniejszania się pokrywy lodowej obserwujemy coraz większe zainteresowanie żeglugą, wydobyciem bogactw naturalnych oraz innymi formami działalności. Jak prowadzić nawigację w Arktyce? Kogo możemy spotkać na akwenach pokrytych lodem? Jak poprawić bezpieczeństwo nawigacji? Oto kilka pytań, na które przedstawiona zostanie odpowiedź w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej.
Wykład odbędzie się w Auli Zygmunta Augusta, budynek nr 7, w godzinach 10:45 – 11:30


18. Ratownictwo
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na profesjonalnych fantomach
z udziałem licencjonowanych ratowników medycznych oraz pokaz ratowania życia
w czasie pożaru z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

19. Pokaz sprzętu wojskowego i wyposażenia taktycznego
Prezentacja najważniejszych światowych marek noży, broni i wyposażenia taktycznego dla wojska.

20. Jak działają banki
Zainteresowani poznają historię bankowości, zasady funkcjonowania banków oraz ich podstawowe zadania.
Wykład odbędzie się w godzinach 10:00–11:30 oraz 12:00–13:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.


21. Polska znana i nieznana
Uczestnikom wykładu przedstawione zostaną ciekawe fakty o Polsce i Polakach. Wiele z nich wciąż pozostaje w cieniu historii. Omówione będą przełomowe wynalazki Polaków, przybliżone kwestie ekonomiczne i polityczne, o których mało wiemy, ale są niezbędne do zrozumienia współczesnej sytuacji Polski, przypomniani zostaną nobliści oraz osoby ważne w historii, które tworzą obraz Polski na całym świecie. Wiedza ta pomoże zrozumieć i ocenić osiągnięcia, które wpływają na naszą przyszłość.
Wykład odbędzie się w godzinach 11:30–12:30.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail: p.baldys@amw.gdynia.pl
do 20 maja 2017 r.


„Bałtycki Festiwal Nauki - zadanie finansowane w ramach umowy 923/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl