Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

POŻEGNANIE Z MUNDUREM

2017-07-31 13:21:02

W poniedziałek 31 lipca, w Sali Tradycji Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem kmdr. por. Pawła Pawłowskiego, który po 31 latach służby, z czego 30 lat w AMW odszedł do rezerwy. Wzorowego żołnierza, wspaniałego kolegę, wychowawcę wielu pokoleń nawigatorów pożegnał w imieniu Rektora – Komendanta prorektor ds. nauki kmdr dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW. Na koniec uroczystości jako oficer okrętowy wybił cztery szklanki na placu apelowym uczelni.Kmdr por. Paweł Pawłowski
służbę wojskową rozpoczął w 1986 r., jako słuchacz Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego ówczesnej Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczelnię ukończył w 1991 r. uzyskując tytuł mgr inż. nawigacji. Pierwszym stanowiskiem służbowym kmdr Pawłowskiego był asystent okrętowy.
Po zakończeniu stażu asystenckiego i dopuszczeniu do samodzielnego pełnienia obowiązków na stanowisku dowódcy działu artyleryjskiego i oficera wachtowego z dniem 22.06.1992 r. wyznaczony został na stanowisko dowódcy działu artyleryjskiego na ORP „GRYF” w grupie Okrętów Szkolnych. W 1993 r. otrzymał awans na stopień porucznika marynarki. Natomiast rok później w 1994 r. grupa okrętów zostaje przemianowana na dywizjon Okrętów Szkolno–Badawczych i podporządkowana 3. FO.

W listopadzie 1995 r. kmdr Pawłowski został przeniesiony do Akademii Marynarki Wojennej na stanowisko asystenta w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej. W 1997 r. otrzymał awans na stopień kapitana marynarki. Kolejnym stanowiskiem, które objął w 2003 r. jest starszy wykładowca – kierownik Laboratorium Doskonalenia Zawodowego. Po roku otrzymał awans na stopień komandora podporucznika. Kolejnym szczeblem kariery kmdr Pawłowskiego jest objęcie stanowiska kierownika Pracowni Morskiego Doskonalenia Zawodowego i awans na stopień komandora porucznika. Ostatnim stanowiskiem służbowym jest starszy wykładowca z powierzeniem funkcji kierownika Pracowni Systemów Nawigacyjnych.
W trakcie swej wieloletniej służby kmdr Pawłowski, stał się doświadczonym dydaktykiem specjalizujący się w wykorzystaniu technik symulacyjnych w procesie kształcenia studentów i podchorążych. Jest autorem i współautorem wielu opracowań badawczych, opinii, recenzji i referatów z tej dziedziny oraz uczestnikiem wielu prac naukowo-badawczych, projektów oraz rozwiązań racjonalizatorskich. Jest także promotorem i recenzentem prac magisterskich oraz inżynierskich na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wysiłek włożony w przygotowanie koncepcji oraz nadzorowanie procesu rozwoju i modernizacji Zespołu Okrętowych Symulatorów Nawigacyjno-Manewrowych, jako największego tego typu ośrodka w kraju. Ponadto przez wiele lat pełnił funkcje kierownika praktyk morskich, kursów zawodowych oraz nieetatowego pełnomocnika Dziekana do spraw ECTS.
Jest członkiem Polskiego Forum Nawigacyjnego, egzaminatorem Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz ławnikiem Izby Morskiej. Wielokrotnie wyróżniany
i nagradzany przez przełożonych, w tym Nagrodą Rektora AMW II stopnia za udział
w realizacji projektu „Zintegrowany symulator radaru ARPA/WECDIS”.
Za swe osiągnięcia w służbie został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem Srebrny za Długoletnią Służbę oraz przez ministra Obrony Narodowej złotymi medalami Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Za Zasługi dla Obronności Kraju.


Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl