Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

JUBILEUSZ PROFESORA ZYGMUNTA KITOWSKIEGO

2017-10-11 12:58:17
W środę, 11 października br. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w ramach XVI Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR 2017, odbyła się Sesja specjalna poświęcona Jubileuszowi 70- lecia urodzin prof. Zygmunta Kitowskiego.


Kontradmirał w st. spocz. prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI urodził się 26 kwietnia 1947 roku w Czarnoszycach. W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku elektrycznym. W 1969 roku ukończył studia z I lokatą uzyskując dyplom inżyniera elektryka. Po zakończeniu studiów rozpoczął służbę na okrętach podwodnych, pełniąc obowiązki dowódcy działu elektromechanicznego. W 1970 roku został przeniesiony do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej gdzie pracował w Katedrze Elektrotechniki. W 1974 roku ukończył studia eksternistyczne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W latach 1975 –1977 odbył studia doktoranckie w Sankt Petersburgu. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w Instytucie Elektroniki i Elektrotechniki WSMW. Zajął się problematyką prowadzenia okrętów po zadanej trajektorii. W tym temacie uzyskał habilitację na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-1989 pełnił obowiązki zastępcy komendanta Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki AMW. W latach 1989-1990 pełnił obowiązki komendanta Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki. W 1990 roku został powołany na stanowisko komendanta instytutu. Następnie w 1990 roku został dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego AMW. Jednocześnie pełnił obowiązki komendanta IEiAO oraz kierownika Zakładu Elektrotechniki. W 1994 roku został wyznaczony na stanowisko profesora AMW oraz został zastępcą komendanta AMW ds. naukowych.
W latach 2003-2007 był rektorem-komendantem AMW.
Profesor Zygmunt Kitowski jest doktorem nauk technicznych Akademii Marynarki Wojennej w Sankt Petersburgu, doktorem habilitowanym Politechniki Warszawskiej oraz profesorem nauk technicznych. Głównym kierunkiem działalności naukowej profesora Zygmunta Kitowskiego jest projektowanie i eksploatacja okrętowych systemów sterowania komputerowego. Opracował systemy zastosowane na kilkunastu okrętach MW. Wiele jego prac miało charakter pionierski i przyczyniło się do rozwoju teorii sterowania systemów okrętowych. Uczestniczył lub kierował 36 pracami naukowo-badawczymi. Jest autorem ponad 190 publikacji i opracowań specjalistycznych.
W 2005 otrzymał tytuł pomorskiego „Dżentelmena Roku”. Jest członkiem zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
Wybrane publikacje Pana Profesora:

1. Kitowski Zygmunt.: „Synteza układu utrzymania okrętu na zadanej trajektorii z dużą dokładnością”. AMW, Gdynia 1985, str.359.
2. Kitowski Zygmunt.: „Wybrane problemy analizy i syntezy układu prowadzenia okrętu po zadanej trajektorii”. AMW, Gdynia 1988, str.87.
3. Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy: Fuzzy Control of Underwater Vehicle’s Motion, World Scientific and Engineering Society Press, Danvers, USA, 2001, pp. 100-133.
4. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: Modeling of ship’s motion using Artificial Neural Networks. “Advances in Neural Networks and Applications”, Editor: N. Mastorakis, Hiszpania, Puerto dr La Cruise, Teneryfa, 2001, pp. 298-232.
5. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan, Małecki Józef: Modeling of ship’s motion using artificial neural networks, Artificial Intelligence Series: Advances in Neural Networks and Application, editor Nikos E. Mastorakis. World Scientific and Engineering Society Press, Danvers, USA, 2001, pp. 298-303.
6. Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy: Designing of Fuzzy Tracking Autopilot for Underwater Robotnic Vehicle Using Genetic Algorithms. 7th WSEAS Int. Conf. on Circuits, Systems and Computers CSCC’03, Corfu, Greece 2003.
7. Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy: Trajectory Tracking Control of Underwater Vehicle In Horizontal Morion., Vol. 3, WSEAS Transactions on Systems, Issue 1 No 5, 2004, pp. 2100-2115.
8. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: Modelling of Unmanned Underwater Vehicle’s Dynamics Using the Neural Networks., Vol. 3, No 7, WSEAS Transactions on Systems, Issue 1 2004, pp. 2496-2500.
9. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: Influence of activation function for quality of ship’s motion modelling using artificial neural networks. Electrical and Computer Engineering Series. Recent Advances in Intelligent Systems and Signal Processing. WSEAS Press, 2004, pp. 315-320.
10. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: The Quality of Modelling of Unmanned Underwater Vehicle’s Dynamics Using the Neural Networks for Needs of the Simulator. Vol. 3, No 2, WSEAS Transactions on Communications 2004, pp. 450-455.
11. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: Modelling of Unmanned Underwater Vehicle’s Dynamics Using the Neural Networks. 8th International Conference Circuits, Systems, Communications and Computers CSCC 2004, Vouliagmeni, 8th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers CSCC’04, Greece, July 12-14, 2004.
12. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: The Quality of Modeling of Unmanned Underwater Vehicle’s Dynamics Using the Neural Networks for Needs of the Simulator. Conference on Optimization, Simulation and Modeling ICOSMO’04. ICOSMO 2004, Izmir, Turkey, September 13-16, 2005, CDROM.
13. Kitowski Zygmunt, Żak Bogdan: Information Processing: Recent Mathematical Advances in Optimization and Control, Chapter XVII “Optimization of Control of Sailing Object in Collision Situation”. Edit by Ecole des Mines de Paris, 2005.
14. Kitowski Zygmunt, Garus Jerzy: “Tracking Autopilot for Underwater Robotic Vehicle” in Cagnol J., Zolesio J.P. (Eds) Information Processing: Recent Mathematical Advances in Optimization and Control. Press de I’Ecole des Mines de Paris, 2005, pp. 127-138.
15. Kitowski Zygmunt, Cwalina Aleksy: Application of Remotely Operated Vehicles In Underwater Security of Port, 2008, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 17, No 3C, pp. 12-15.
16. Kitowski Zygmunt: The Use of Unmanned Arieal Vehicles in Naval Operations. Transport and engineering. Wyd. Izdevnieciba, Serija 6, pp.94-97. Riga 2008.
17. Kitowski Zygmunt.: „Integrates Propeller for Small Underwater Vehicles” - Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 19, No 4A, 2010, pp. 57 -59;
18. Kitowski Zygmunt: Autonomiczny bezzałogowy pojazd nawodny „Edredon”, Polish Hyperbaric Research Nr 3(40) 2012, str.7-21,
19. Kitowski Zygmunt: „ Architecture of the Control System of an Unmanned Surface Vehicle in the Process of Harbour Protection”. Solid State Phenomena , Mechatronic Systems, Mechanics and Materials, Vol. 180, 2012, pp. 20 -26.
20. Kitowski Zygmunt: Optoelectronic Systems on Board of Unmanned Surface Vehicle ‘Edredon, Trans Tech Publications, Solid State Phenomena Vol. 196 (2013), pp..199-205.
21. Kitowski Zygmunt: “Mission control system of surface vehicle”. Rozdział w “Scientic Aspects of Unmanned Mobile Objects”. Monografie, studia, rozprawy. Politechnika Świętokrzyska. Kielce 2014, pp.78-88.
22. Kitowski Zygmunt: System architecture of mission planning and autonomous surface vessel control, Mechatronics Systems, Mechanics and Materials II. Trans Tech Publications, Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), pp..252-257.
23. Kitowski Zygmunt: „Mission planning training simulator of autonomous surface vehicle (ASV)”. Applied Mechanics and Materials Vol 817 (2016) pp.168-176.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Konferencji Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR organizowana jest cyklicznie co dwa lata, jest jedną z najstarszych konferencji technicznych w Polsce. W konferencji biorą udział przedstawiciele wiodących krajowych uczelni technicznych i ośrodków naukowych, a od 4 lat również przedstawiciele z zagranicznych ośrodków naukowych.


Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl