Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

KONKURS ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

2018-02-07 08:21:51
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, organizuje w dniu 09.03. 2018 r. konkurs na temat wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych oraz konferencję studencką o powyższej tematyce. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Intencją organizatorów jest, aby zarówno konkurs jak i konferencja obejmowały swoim zasięgiem wszystkie uczelnie wojskowe oraz jak największą liczbę uczelni cywilnych.
Zapraszamy do udziału w konkursie podchorążych oraz studentów cywilnych Akademii Marynarki Wojennej. Inicjatywa ta z pewnością przyczyni się do spopularyzowania wiedzy na temat Żołnierzy Niezłomnych, jak również do wzmocnienia postaw patriotycznych. Stosowne materiały dotyczące regulaminu konkursu, znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu Żołnierze Niezłomni
1. Patronat honorowy
- Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

2. Organizator
- Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu / Naukowe Koło Pamięci Narodowej AWL; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu / Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej.

3. Nadzór merytoryczny, przygotowanie i prowadzenie
- Ppłk dr Adam Szymanowicz, dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr Tomasz Gławiczek.

4. Cele konkursu:
- popularyzacja historii,
- rozbudzanie zainteresowania wiedzą o Żołnierzach Wyklętych,
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
- przybliżenie działalności i roli żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny

5.Termin i miejsce konkursu
- eliminacje
9 marca 2018 r. w godz. 8.15 – 8.35 – część pisemna, ewentualna dogrywka – 9 marca 2018 r. w godz. 11.10-11.20
- finał
9 marca 2018 r. od godz. 1330
- miejsce konkursu
budynek dydaktyczny AWL

6. Sposób przeprowadzenia i przebiegu konkursu
- konkurs skierowany jest do studentów cywilnych i wojskowych, przede wszystkim do członków uczelnianych kół naukowych o profilu historycznym
- konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a. etap pierwszy eliminacyjny – część pisemna,
b. etap drugi finałowy – część ustna.

7. Etap pierwszy eliminacyjny: test składający się z 35 pytań wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych (czas na rozwiązanie 20 min.).

8. Etap drugi finałowy: 15 pytań otwartych dla każdego uczestnika. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund.

9. W pierwszym etapie, w przypadku nie wyłonienia 10 osób, przeprowadzona zostanie dogrywka o wejście do finału. Dogrywka to test składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. Czas na rozwiązanie testu to 10 min. W przypadku nie rozstrzygnięcia dogrywki o wejściu do finału będzie decydowała kolejność oddania wypełnionego przez uczestników testu.

10. Do finału przechodzi 10 osób, które w pierwszym etapie uzyskają największą liczbę punktów.

11. Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody finansowe:
- 1 miejsce – 3000 zł netto
- 2 miejsce – 2500 zł netto
- 3 miejsce – 2000 zł netto
Dla pozostałych finalistów przewidziane są nagrody książkowe.

12. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 26 lutego 2018r. pocztą elektroniczną na adres: adam.szymanowicz@awl.edu.pl.

13.Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: (stopień) imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni.

14. Przetwarzanie danych osobowych
- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące udział w konkursie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
- Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15. Wymagania z zakresu literatury (pytania konkursowe zostaną przygotowane na podstawie następujących opracowań):
– Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa – Lublin 2007;
– Kazimierz Krajewski, Kilka refleksji o Żołnierzach Wyklętych i ciągłości walki o niepodległość, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z. 3, s. 2-9;
– Filip Musiał, Żołnierze Wyklęci – czyli kto?, „AK. Biuletyn Informacyjny” 2016, z.3, s.10-19;
– Filip Musiał Żołnierze Wyklęci – historia i współczesność, „Arcana” 2015, z.2, s.64-73;
– Krzystof Szwagrzyk, Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945 – 1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999;
– Tomasz Taborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007;
– Karolina Wichowska, „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego pochowanych na warszawskich Powązkach, Warszawa 2016;
– Joanna Wieliczka-Szarkowa, Żołnierze Wyklęci, Niezłomni bohaterowie, Kraków 2013;
– Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963, red. Marta Markowska, Warszawa 2013;
– „Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956, red. Agnieszka Jaczyńska, Sławomir Poleczak, Magdalena Śladecka, Rafał Wnuk, Lublin 2013;
– Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, red. Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2017.
– Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, Warszawa 2013;
– „Żołnierze Wyklęci” - między historią, popkulturą a polityką. Dyskutują Tomasz Łabuszewski i Rafał Wnuk oraz Andrzej Fiszke i Zbigniew Nosowski, „Więź” 2016, z.3 s. 7-27.

16. Wszelkie dodatkowe ustalenia na temat konkursu będą miały miejsce na drodze porozumienia między uczelniami (osobami odpowiedzialnymi) a organizatorami.
W razie dużej liczby zgłoszeń chętnych do udziału w konkursie uczelnie / uczelniane koła naukowe o profilu historycznym przeprowadzą wewnętrzne eliminacje do dnia 04.03.2018r.

Odpowiedzi na pytania w sprawie konkursu udziela:
ppłk dr Adam Szymanowicz adam.szymanowicz@awl.edu.pl

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie

Tematyka:
1. Formy działalności polskiego podziemia niepodległościowego.
2. Konspiracja młodzieżowa w Polsce 1944-1956.
3. Aparat represji a polskie podziemie niepodległościowe.
4. Postrzegania podziemia niepodległościowego tzw. drugiej konspiracji przez polskie społeczeństwo od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.
5. Żołnierze Wyklęci a współczesne postawy patriotyczne.
6. Narracja o Żołnierzach Wyklętych w PRL i po 1989r.
7. Przywracanie pamięci. Od Żołnierzy Wyklętych do Niezłomnych.

Informacje organizacyjne
Konferencja odbędzie się w AWL im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres opiekuna Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL: ppłk dr Adama Szymanowicza (adam.szymanowicz@awl.edu.pl).

Komitet organizacyjny:
ppłk dr Adam Szymanowicz
dr Stanisław A. Bogaczewicz
dr Tomasz Gałwiczek
sierż. pchor. Andrzej Gach

Sekretarz konferencji
Agata Białowąs

Organizatorzy konferencji:
Naukowe Koło Pamięci Narodowej Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Osoby chętne do udziału z Akademii Marynarki Wojennej proszone są o zgłoszenie mailowe do kmdr. ppor. Krzysztofa Nowakowskiego na adres k.nowakowski@amw.gdynia.pl


Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl