Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH

2018-02-14 08:23:39
W czwartek 15 lutego, o godzinie 13:00 w Auli Akademii Marynarki Wojennej im. Zygmunta Augusta (wejście od ul. Grudzińskiego) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia. Nowymi inżynierami zostanie 35 podchorążych, w tym 11 kobiet. Po raz pierwszy w historii uczelni zostaną wręczone dyplomy ukończenia studiów na kierunkach wojskowych informatyka i mechatronika. Na uroczystości obecni będą przedstawiciele władz wojskowych, miejskich i duchownych, jak również rodziny absolwentów.

Akredytacji dla mediów udziela
rzecznik prasowy AMW kmdr por. Wojciech Mundt rzecznik@amw.gdynia.pl.
Zainteresowane media proszone są o podanie pocztą elektroniczną
nazwy redakcji, imienia i nazwiska przedstawiciela oraz numeru legitymacji prasowej lub dowodu osobistego w nieprzekraczalny terminie - 15.02.2018 do 11.00.

Tytuł zawodowy inżyniera na kierunku nawigacja i uzbrojenie okrętowe w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych otrzyma 12 podchorążych, a na kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych 7. W tym roku dyplomy otrzymają pierwsi studenci wojskowi nowo otwartych kierunków: informatyka ze specjalnością morskie systemy teleinformatyczne (10 podchorążych) oraz mechatronika o specjalności eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego (6 podchorążych). Studia wojskowe ukierunkowane na nowe specjalności zostały utworzone 3 lata temu. Informatyka i mechatronika to dziedziny dynamicznie rozwijające się w Wojsku Polskim, co powoduje coraz większe zapotrzebowanie na tego typu specjalistów również w Marynarce Wojennej.
Absolwenci pierwszego etapu nauki będą kontynuowali swoją edukację na studiach drugiego stopnia (magisterskich), po których czeka ich zwieńczenie w postaci promocji na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki wojennej. Aby otrzymać dystynkcje oficerskie kandydaci muszą ukończyć dwustopniowe studia (system boloński) trwające łącznie 5 lat oraz zaliczyć szereg praktyk na morzu i na lądzie.

Lista aktualności

« lista miesięcy

WU 


Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl