Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Facebook Twitter YouTube

Aktualności

   


 

Aktualności

Rozkład zajęć Plany studiów Dokumenty do pobrania  Wszczęcia przewodów   Kontakt 


Uwaga doktoranci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanat WDiOM przyjmuje wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Stypendium może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w roku akademickim 2017/2018 wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w planie studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html)

Pełnomocnik Rektora ds. studentów
i doktorantów

Załącznik: Decyzja rektora ws. stypendium ministra
 KOLOKWIUM KWALIFIKACYJNE
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE
ODBĘDZIE SIĘ 04.09.2017R.
O GODZINIE 9:00 W SALI 110/9.


 Zaliczenie przedmiotu "Metodologia badań nad bezpieczeństwem"
dla I i II roku studiów doktoranckich
odbędzie się dnia 24.06.2017r. (sobota) o godzinie 09:00 w sali 110/9.

 KONKURS O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO


Informacja o konkursie
Zarządzenie Przewodniczącego KNF
Regulamin konkursuTERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM

01-03.04
22-24.04
27-29.05
10-12.06
24-26.06

 


UWAGA DOKTORANCI I ROKU STUDIÓW

Doktoranci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za ELS (elektroniczną legitymację doktorancką) w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej
w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.
Dowód wpłaty będzie podstawą do wydania legitymacji. 
 
 
drukuj
Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 Akademia Marynarki Wojennej, Wykonanie: IQ.pl